Werkwijze

Intake
In een kennismakingsgesprek ga ik in op waar je tegenaan loopt en wat je wenst te bereiken. Ik probeer zo goed mogelijk zicht te krijgen op deze vraag en op de factoren die daarbij een rol kunnen spelen. In een terugkoppeling zet ik mijn visie uiteen hoe ik naar mijn idee daarop aan kan sluiten. Daarbij geef ik een inschatting van het aantal gesprekken dat we daarvoor nodig hebben en geef daarvan een offerte. Jij beslist of je je daar goed bij voelt en akkoord gaat, of liever verder kijkt. Het kennismakingsgesprek is kosteloos.

Vervolg
In de vervolggesprekken wil ik graag meer weten over je voorgeschiedenis. We evalueren regelmatig hoe ver je bent wat betreft het afgesproken doel, en wat je nog zou willen bereiken. Afhankelijk van de vraagstelling kan ik praktische opdrachten of handvatten geven om in de praktijk uit te proberen. Als het beter gaat zal de tijd tussen afspraken doorgaans langer worden zodat ik iemand langer kan volgen.

Methodieken
Er zijn meerdere methodieken en stromingen waaruit geput kan worden, afhankelijk van de vraag. Belangrijkst is om zicht te krijgen op hoe een probleem kon ontstaan, welke factoren daarbij een rol spelen. Er kan worden gewerkt met elementen uit psychologische therapie zoals CGT, EMDR, ACT en schema-therapie.

Laagte Kadijk 37, 1018 BB Amsterdam, tel: 020-776 89 21