Achtergrond

In 2007 heb ik met Marike Hoex psychologenpraktijk Hoex & Wassink opgericht. Het idee was om mensen te behandelen in een voor ons vrijere setting zonder productie verantwoording en vaststaande protocollen. De persoon moest voor ons centraal staan en niet de organisatie, zodat het inhoudelijk voor ons – en dus ook voor de cliënt – interessanter en plezieriger zou worden.

In de loop van de tijd verbreedde het aanbod zich; bemiddeling bij familie ruzie, er ontstonden samenwerkingsverbanden met grotere organisaties.

Doordat we in het centrum van Amsterdam zitten zagen we veel hoger opgeleide professionals vanuit het bedrijfsleven, de politiek en ZZPers. De problematiek was vaak relatie- of werk gerelateerd, wat niet binnen een reguliere zorgverzekering viel. De wens of vraag om verder te komen in relatie of werk -voor meer duidelijkheid of zelfontplooiing- namen wij echter wel serieus. Daarvoor zijn we gestart met persoonlijke coaching vanaf 2020.

 

Laagte Kadijk 37, 1018 BB Amsterdam, tel: 020-776 89 21