Doel / problematiek

burn-out / overspannen
Soms worden persoonlijke grenzen bereikt of overschreden. Er kan dan tegen werk worden opgekeken, de controle en het plezier in het werk is minder of het lichaam heeft zelfs al zelf ingrepen waardoor werken in het geheel niet meer mogelijk is. Het opnieuw opbouwen van werken kan heel lastig zijn; draagkracht is vaak verminderd wat niet altijd begrepen wordt door een bedrijf- of zelfs door jou zelf. Er kunnen dieper liggende patronen aan te grondslag liggen zoals bijvoorbeeld het hebben van strenge eigen normen en het daarbij moeilijk kunnen begrenzen van jezelf of anderen. Ik help bij het identificeren van onderliggende oorzaken en bij het opbouwen naar werk.

 

Angst klachten / paniek
Angst- en paniek klachten kunnen erg invaliderend werken en soms ogenschijnlijk zonder aanleiding ontstaan. Angst om te presenteren of voor andere sociale situaties, angst over eigen presteren, paniekaanvallen; hoe meer je doet om er grip op te krijgen hoe groter het kan lijken te worden. In relatief korte tijd is er veel aan te doen, kunnen snelle methodieken (o.a. EMDR) en heldere handvatten helpen om de angst eraf te halen.

 

Klankbord
Werk is vaak als een tweede thuis; collega’s worden meer gesproken dan familie of vrienden. Die plek kan voor uitdagingen zorgen of zelfs complex worden; een collega die andere ideeën heeft, een team dat niet mee wil, persoonlijke grenzen die worden bereikt of eigen emoties die opeens voelbaar worden in specifieke situaties. Het kan dan fijn zijn om dit -naast relatie, vrienden of andere naasten- professioneel te kunnen bespreken met een onafhankelijk persoon die daarbij pijnpunten kan blootleggen en die handvatten kan geven om er verder mee te komen.

 

Scheiding zakelijk / privé
Werk en privé kunnen twee werelden zijn die soms met elkaar in conflict komen. Het kan fijn zijn om deze meer met elkaar in balans te brengen. Dat kan niet alleen bepaald worden; zowel het bedrijf als relatie zijn daarin partijen. Een klankbord om te hepen structuur en overzicht aan te brengen in eigen wensen, en het krijgen van handvatten in het omgaan en bespreken van deze wensen in het spanningsveld van de verschillende betrokkenen kan door coaching geboden worden.

 

 

Rokin 98 I, 1012 KZ Amsterdam, tel: 020-776 89 21