Conflict

Persoonlijk conflict
Niets is zo vervelend als een conflict met een collega of zakenpartner. Gesprekken lijken steeds lastiger en geladener te worden. Hoe ook wordt geprobeerd, alles lijkt averechts te werken. Eenmaal in zo’n vicieuze cirkel lijkt het onmogelijk om daar samen uit te komen, een onafhankelijke partij kan dan nodig zijn om weer met elkaar in gesprek te kunnen. Iemand die de onderliggende pijnpunten in kaart brengt en over kan brengen. Dan is het mogelijk om verschillende scenario’s uit te werken en om verder te kunnen met de uitkomst.


Team conflict / intercollegiaal conflict

Harmonieuze teams kunnen in een oogwenk veranderen in gepolariseerde groepen, waarbij de aanleiding futiel kan lijken. Spanningen zijn daarbij soms zo hoog waarbij ook een leidinggevende niet meer de positie kan hebben om daar verandering in te brengen zonder al te drastische maatregelen te nemen. Een onafhankelijk bemiddelaar die partijen hoort, voorwaarden schept en samenbrengt kan dan een middel zijn om verder te komen in een ogenschijnlijke pad-stelling.

Rokin 98 I, 1012 KZ Amsterdam, tel: 020-776 89 21